Bygger för framtiden
Det finns få företag där engagemanget är lika starkt som hos Forsen Projekt AB i Stockholm. Här arbetar konsulter med specialistkompetens med att bistå såväl staten som kommuner, landsting och privata företag med kvalificerad projektledning inom bygg.
För inte så länge sedan firade Forsen projekt AB sitt 15-årsjubileum. Sedan företaget grundades 1997 har det hänt en hel del. Bland annat har personalstyrkan växt närmast explosionsartat, idag arbetar 130 konsulter i bolaget och ytterligare ett 40-tal underkonsulter är involverade i företagets olika byggprojekt. Affärsidén är helt enkelt att erbjuda kompetent och engagerad expertis inom projektledning i byggbranschen.
– Vi behandlar alla olika genomförandeformer för entreprenad, säger VD Bengt Johansson som arbetat i bolaget sedan 2005.

En stor del av kunderna utgörs av stora fastighetsägare som Diligentia, Humlegården, Statens fastighetsverk, Jernhusen och Akademiska Hus med flera. De har även åtagit sig statliga uppdrag, bland annat var det Forsen Projekt AB som ledde projektet vid byggnationen av Sveriges nya ambassad i Washington.
– Vi jobbar både mot offentliga sektorn och med stora privatägda bolag. Genom att ha en bred produktportfölj undviker vi att lägga alla ägg i samma korg. Det gör oss mindre sårbara vid konjunktursvängningar, förklarar Bengt.

Det som gör att Forsen Projekt AB sticker ut bland konkurrenterna är det stora engagemanget hos personalen. De som väljer att anlita dem kan vara säkra på att få hjälp av konsulter som levererar lika höga resultat som om de hade varit anställda av uppdragsgivaren. Genom att satsa på en levande dialog mellan ledning, personal och kunder har bolaget lyckats nå stora framgångar. Nyckeln är att hela tiden hålla nätverket igång och utbyta erfarenheter och kunskaper mellan varandra.
– Det finns ett stort värde i att träffas och kunna diskutera med varandra. Därför ser vi till att försöka bjuda in våra kunder så ofta som möjligt för att prata hur vi kan bli ännu bättre, berättar Bengt.

Idag har företaget kontor i Stockholm, Uppsala, Södertälje och Malmö. Det geografiska upptagningsområdet är dock större än så. Idag arbetar Forsen Projekt AB över hela Mälardalen samt i Öresundsregionen. Bengt ser ljust på företagets framtid och hoppas att bolagetska kunna fortsätta expandera även framöver.
– Vårt mål är att bli Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, därför jobbar vi mycket med talent managing. Sedan vill vi även bidra till en god samhällsutveckling där vi ser till att bygga hus som uppskattas av framtida generationer och som också är bra ur miljösynpunkt, avslutar han.

Forsen Projekt AB

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 070 – 997 89 00


Email:
bengt.johansson@forsenprojekt.se

Hemsida:
www.forsenprojekt.se

Adress:
Forsen Projekt AB
Kungsgatan 49 5 tr
10124 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN